Search form

Matthew 9:33

33Zezì ı̨nìłı̨ı̨ xàdeèzhì tł'axǫǫ̀, eyı dǫ gode-le ı̨lèe sìı godeè ajà. Dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah dìì t'à hagedı, “Israel nèk'e dıı hagòjà ts'aɂı̨ whìle,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index