Search form

Matthew 9:38

38Eyıt'à t'asìı dehshee nàgehtsį̀ ts'ǫ̀ k'àowo sìı weahkè, hanì-ı̨dè t'asìı dehshee nàgehtsį̀ı̨ dǫǫ̀ gots'ǫ̀ ayele ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index