Search form

Matthew 9:4

4Zezì dànì nànıgedèe sìı gok'èezǫ t'à hagòhdı, “Dànìghǫ naxıdzeè yìı nàowołı̨ı̨ t'à nànıahdè?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index