Search form

Matthew 9:8

8Dǫ hazǫǫ̀ eyı hagòjà gıaɂı̨ ekò sıì gıgha enıìyah dìì, eyıt'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı, hagedı, “Dıı dǫ Nǫ̀htsı̨ dahxà eghàlaedaà at'ı̨ sǫnı,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index