Search form

Matthew 9:9

Matthew Zezì k'èè èhtła

9Zezì ekǫ gots'ǫǫ̀ naèhtła tł'axǫǫ̀, sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ Matthew wìyeh ladà k'e eghàlaeda yaɂı̨. Zezì “Sek'èı̨tła!” yèhdı. Eyıt'à Matthew nıìtła gà Zezì k'èè èhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index