Search form

Luɔi Atuuc 17:23

23Mi lontu a foto! Da mi si u abi sani e dini na a hii peesi. Mi si wan apaiti begi tafaa, di meke fu boon sani enke paiman, fu begi. A sikiifi taki: ‘Disi na a tafaa, fu a Gadu di useefi á sabi.’ Dati soi mi taki, u e dini en di u á sabi ya. Na dati bosikopu mi tyai kon gi u fu sabi.

Beibel: okanisi tongo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index