Search form

Luɔi Atuuc 2:36

36Namo Peitilisi taki ete taki: “Da meke a hii Islayeli foluku ya seefi sabi taki, na a Jesesi ya, Masaa Gadu poti fu ala taawan kai Masaa. Soseefi a poti en, fu de a Kelestesi, di a be paamisi fu tii ala sani. Ne en seefi u de be poti sipikii kii a koloisi.”

Beibel: okanisi tongo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index