Search form

Marko 15:6

Gaaman Pilatesi taki Masaa Jesesi mu dede

Mt 27:15-26; Lk 23:13-25; Jn 18:39-19:16

6Da Gaaman Pilatesi be gwenti fu puu wan sama a dunguu osu ala Pasika Fesa. Da ala yali a be e akisi den foluku, sama den wani a puu a dunguu osu. Da na sama di den be wani a be puu a dunguu osu, na a sama de a be e puu.

Beibel: okanisi tongo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index