Search form

Matheo 8:4

4Namo Masaa Jesesi taigi en taki: “Yee ya! Yu á mu go taigi sama fa i du kon bun so! San i mu du, da go a den apaiti begiman na a Mama Keliki a Jelusalem Foto, meke den si fa i kon bun. Soseefi tyai a paiman go pai de, enke fa Mosesi weiti taki, gwasiman mu pai, te den kon bun. Da na dati o meke den sama de si taki, i kon bun tuutuu.”

Beibel: okanisi tongo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index