Search form

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa 17:18

18Qassi Eppiqoroosappenne Isxxo7ikiyaappe yeedda itti itti eranchchatuu Phawuloosanna palumetteeddino; unttunttuppe ittu ittuu, “Ha toofiinay ayaa haasayanaw koyyii?” yaageeddino.

Haratuu Phawuloosa Yesuusabaanne hayquwaappe I denddeeddawaa barenttoo odiyaa diraw, “Ooratha xoossatubaa odiyaawaa malatee” yaageeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index