Search form

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa 2:14

Phexiroosa Haasayaa

14Shin Phexiroosi, Yesuusi kiitteedda hara tammanne itti kiitettowanttunna denddi eqqiide, bare kooshshaa dhoqqu oothiide, unttunttoo hawaadan yaagi odeedda; “Ayihudatoo, qassi Yeerusalaamen de7iyaa ubbatoo, taani odiyaawaa sisite. Hawe hinttenttoo eretto; hinttenttu qoppiyaawaadan, hawanttu mathottibeykkino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index