Search form

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa 7:48-50

48-50“Shin nabii,

‘Goday, “Saluu ta kawutethaa oydiyaa;

sa7aykka ta gedi yedhdhiyaasaa.

Yaatina, taw ayaa mala golliyaa keexxanitee?

Woy taani shemppanasay haqanee?

Ha ubbabaa ta kushiyan medhdhabeykkitaa?” yaagee’

geeddawaadan, Ubbaappe Bolla Xoossay asay keexxeedda golliyaan de7enna.

51“Hinttenttu aybe morggii mino asee? Hinttenttu wozanay Xoossaa qaalaa akkanaw aybe dammeeddawee? Hinttenttu haythaykka waani tulleeddee? Ubba wode Geeshsha Ayyaanaassi azazettennan ixxiita.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index