Search form

Yohaannisa 1:19

Xammaqiyaa Yohaannisa Markkatethaa

(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luq 3:1-18)

19Yeerusalaamen de7iyaa Ayihudatuwaa ayissiyaawanttu qeesatuwaanne Leewatuwaa Yohaannisakko, “Neeni oonee?” giide A oochchana mala kiittina, Yohaannisi unttunttussi markkatteedda markkatethay hawaa.

fig 11 fig*

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index