Search form

Yohaannisa 11:39

39Yesuusi, “Shuchchaa diggite!” yaagiide azazeedda.

Hayqqeedda bitaniyaa michchatta Martta, “Godaw, I hayqqoodeppe oyddu gallassa gideedda diraw, ha77i xinqqanawaa!” yaagaaddu.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index