Search form

Yohaannisa 12:14-15

14-15Xoossaa Maxaafay,

“Xiyoone katamaw, yayyoppa!

Be7a, ne kaatii hare maraa bolla uttiidde yee”

giyawaaddan, Yesuusi hare maraa demmiide, A toggeedda.

16Yesuusa kaalliyaawanttu hewaa kase akeekibeykkino; shin Yesuusi bonchchetteeddawaappe guyyiyaan, Xoossaa Maxaafay hewaa ubbaa geeddawaanne qassi unttunttukka hewaa ubbaa Yesuusaw ootheeddawaa hassayeeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index