Search form

Yohaannisa 12:39-40

39-40Isayaase qassikka,

“Unttunttu ayfi xeellenna mala,

unttunttu wozanaykka akeekenna mala,

unttunttu Xoossaakko simmina, I unttuntta pathenna mala,

Xoossay unttunttu ayfiyaa qooqisseedda.

Unttunttu wozanaa dammisseedda”

geedda diraw, unttunttu ammananaw danddayibeyikkino.

41Isayaase Yesuusa bonchchuwaa be7eedda dirawunne qassi aabaa haasayeedda diraw, hewaa geedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index