Search form

Yohaannisa 15:23-24

23-24Taana ixxiyaawe Ta Aawuwaakka ixxeedda. Ooninne oothibeenna oosuwaa unttunttu giddon Taani oothabeennabaa gidintto, unttunttussi nagaraa gidennaan attanawaa; shin ha77i unttunttu Taani ootheedda oosuwaa be7iide, Taanakka Ta Aawuwaakka ixxeedino. 25Shin unttunttu higgiyan, ‘Taana coo ixxeeddino’ geetettiide xaafetteeddawe polettana mala, hawe haneedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index