Search form

Yohaannisa 18:28

Yesuusi Philaaxoosa Sintha Shiiqeedda

(Mat 27:1-2,11-14; Mar 15:1-5; Luq 23:1-5)

28Unttunttu Yesuusa Qayaafaa golleppe Roome asaa ayissiyaawaa ooso golliya afeeddino. Sa7ay wontta guura; Ayihudatuu Paasigaa bonchchiya gallassa qumaa maanaw, barenttu huuphiyassi tunenna mala, Roome asaa ayissiyaawaa ooso golliya gelibeykkino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index