Search form

Yohaannisa 19:16

16Hewaappe guyyiyan, unttunttu masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide, Yesuusa kaqqana mala, Philaaxoosi unttunttussi aathi immeedda.

Yesuusa Sulleeddino

(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Luq 23:26-43)

Unttunttu Yesuusa oyqqiide, afeeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index