Search form

Yohaannisa 19:31

31He gallassay Ayihudatuwaassi giigettiyaa gallassaa gidiyaa dirawunne qassi he Sambbatay daro bonchcho gidiyaa diraw, Sambbataan asatuwa anhay masqqaliyaa bolla peeshenna mala, suletteedda asatuwa suyiliyaa menthiide, masqqaliyaappe wothana mala, Ayihudatuu Philaaxoosa woosseeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index