Search form

Yohaannisa 20:1

Yesuusi Hayquwaappe Denddeedda

(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Luq 24:1-12)

1Woggaa gallassi guuran, biro daabidaabiyaawaan, Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama Yesuusi moogetteedda duufuwaakko baade shuchchay he gonggoluwaa doonaappe denddikichcheeddawaa be7aaddu.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index