Search form

Yohaannisa 20:19

Yesuusi Bare Kaalliyaawanttoo Beetteedda

(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Luq 24:36-49)

19He Woggaa gallassi omarssi, kaalliyaawanttu Ayihudatuw yayyeedda diraw, penggiyaa gorddiidde, shiiqi utti de7ishshin, Yesuusi yiide, unttunttu gidduwan eqqiide, “Sarotethay hinttenttussi gido” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index