Search form

Yohaannisa 6:51

51Saluwaappe wodhdheedda de7uwaa ukithay taana; ooninne ha Ukithaappe mooppe, medhinaw de7anawaa; qassi ha alamiyaa asaw de7o gidana mala, taani immana ukithay ta ashuwaa” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index