Search form

Yohaannisa 9:16

16Parisaawatuwaappe ittu ittuu, “Hawaa ootheedda bitani Sambbataa higgiyaa naagenna diraw, Xoossaa mataappe yibeenna” yaageeddino.

Shin haranttu, “Nagaranchcha asay hawaa mala wolqqaama malaataa waani oothanaw danddayii?” yaagiide unttunttu barenttu gidduwan shaaketteeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index