Search form

Luuqaasa 20:46

46“Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe naagettite; unttunttukka, adussa qamishiyaa mayyiide yuuyyanaw, geyay de7iyaasaan bonchcho sarotaa akkanaw, woossiyaa gollen bonchcho oydiyan uttanaw, shoobetteeddasan bonchchosaa koyyiyaawantta.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index