Search form

Luuqaasa 5:17

Yesuusi Bollay Sileedda Bitaniyaa Patheedda

(5:18-26; Mat 9:2-8; Mar 2:3-12)

17Itti gallassi Yesuusi tamaarissiidde de7ishshin Galiilaappenne Yihuudaa heeraa ubbaappe, Yeerusalaame yeedda Parisaawatuunne higgiyaa tamaarissiyaawanttu utti de7ishshin hargganchchatuwaa pathana mala Xoossaa Aawuwaa wolqqay aw imetteedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index