Search form

Luuqaasa 8:8

8Haray lo77iyaa tu7e biittaan wodhdheedda. Dolowaappe guyyiyan, zerettowaappe xeetu kushiyaa dakkuwaa mokkeedda” yaageedda.

Yesuusi Leemisuwan Haasayeedda Gaasuwaa

(Mat 13:10-17; Mar 4:10-12)

Yesuusi hawaa haasayiidde, “Haythay de7iyaa ubbay siso” yaagi qaalaa dhoqqu udiide waasseedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index