Search form

Marqqoossa 10:1

Machchatto Yeddanaw Bessenna

(Mat 19:1-2; Luq 16:18)

1Yesuusi hewaappe denddiide, Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha bagganna Yihudaa gadiyaa beedda. Cora asay shirettiide aakko shiiqina, kase I oothiyaawaadankka he asaa tamaarissuwaa doommeedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index