Search form

Marqqoossa 11:1

Yesuusi Wolqqaama Bonchchuwan Yeerusalaame Geleedda

(Mat 21:1-11; Luq 19:28-40; Yoh 12:12-19)

1Unttunttu Yeerusalaame matiidde, Debre Zayte Deriyaa matan de7iyaa Beetefaagenne Biitaaniyaa gakkeeddino; Yesuusi barena kaalliyaawanttuppe laa77uwaa sinthaw kiittiide,

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index