Search form

Marqqoossa 12:28

Ubbaappe Aadhdhiyaa Azazuwaa

(Mat 22:34-40; Luq 10:25-28)

28Higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe ittu unttunttu palumettiyaawaa shiiqiide siseedda; qassi Yesuusi unttunttoo lo77o zaareeddawaa sisiide, “Azazuwaa ubbaappe aadhdhiyaa azazuu haqawee?” yaagiide Yesuusa oochcheedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index