Search form

Marqqoossa 12:34

34Yesuusi higgiyaa tamaarssiyaawaa zaaruu aadho eranchcha asaa zaaruwaa gideeddawaa be7iide, “Neeni Xoossaa kawutethaappe haakkabeykka” yaageedda; hewaappe guyyiyan, Yesuusa harabaa oochchanaw ooninne xalibeenna.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index