Search form

Marqqoossa 14:53

Yesuusa Pirddiyaa Shanggatuwaakko Afeeddino

(Mat 26:57-68; Luq 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24)

53Asay Yesuusa qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa soy, qeesatuwaa kaappatuwaa ubbatuu, cimatuunne higgiyaa tamaarssiyaawanttu shiiqeeddasaa afeeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index