Search form

Marqqoossa 14:57-58

57-58Itti itti asatuu denddi eqqiide Yesuusa bolla, “I, ‘Taani asay keexxeedda ha Geeshsha Golliyaa kolaade, asay keexxibeenna hara Geeshsha Golliyaa heezzu gallassaa giddon keexxana’ giishshin, nuuni siseeddo” yaagiide wordduwaa markkatteeddino. 59Shin haray atto unttunttu markkatethay hewaan itti mala gidibeenna.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index