Search form

Marqqoossa 15:1

Yesuusa Philaaxoosakko Afeeddino

(Mat 27:1-2,11-14; Luq 23:1-5; Yoh 18:28-38)

1Wontta guuran ellekka qeesatuwaa kaappatuu cimatuwaannannee Muse higgiyaa tamaarissiyaawaanttunna hewaan shiiqeedda Ayihuda shanggatuwaa ubbaanna maqqettiide, Yesuusa qachchi afiide, Philaaxoosaw aathiide immeeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index