Search form

Marqqoossa 16:14

Yesuusi Tammanne Itti Barena Kaalliyaawanttussi Beetteedda

(Mat 28:16-20; Luq 24:36-49; Yoh 20:19-23; Kit 1:6-8)

14Guyyeppe tammanne itti Yesuusa kaalliyaawanttu qumaa miishshin, Yesuusi unttunttoo beetteedda. Unttunttoo ammanuu baynna diraw, I unttuntta seereedda; qassi hayquwaappe I denddeeddawaa be7eeddawanttu unttunttoo odina, unttunttu ammanennaan ixxeedda dirawunne odina sisennawantta gidiyaa diraw, I unttuntta seereedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index