Search form

Marqqoossa 4:1

Zerethaa Zeriyaawaa Leemisuwaa

(Mat 13:1-9; Luq 8:4-8)

1Yesuusi shirettikka Galiilaa Abbaa mataan tamaarissuwaa doommeedda; cora asay bare miyyiyaan yuuyyi aadhdhiide shiiqi uttina, abbaan de7iyaa wonggiriyaa giddo geliide, aani utteeddino; qassi he asay ubbay abbaa miyyiyaan de7ee.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index