Search form

Marqqoossa 9:14

Yesuusi Iita Ayyaanay Oyqqeedda Na7aa Patheedda

(Mat 17:14-21; Luq 9:37-43)

14Yesuusi, Phexiroosi, Yayiqoobinne Yohaannisi yokko Yesuusa kaalliyaawanttukko simmiide yiyaa wode, cora asay he kaalliyaawanttu yuushshuwaan eqqeeddawaanne higgiyaa tamaarissiyaa amareedda asatuu unttunttunna palumettiyaawantta be7eeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index