Search form

Marqqoossa 9:31

31Ayissi gooppe, I barena kaalliyaawantta “Taana, Asaa Na7aa, asay asaw aathiide immananne wodhana; taani qassi heezzu gallassaappe guyyiyan, hayquwaappe denddana” yaagiide tamaarissee.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index