Search form

Maatoossa 13:34-35

Yesuusi Leemisuwan Tamariseedda Gaasuwaa

(Mar 4:33-34)

34-35Yesuusi asaw he ubbaa leemisuwan odeedda; leemisuu baynnaan I ittibaakka odenna; nabii,

“Taani unttunttoo haasayiyaa wode,

leemisuwan haasayay.

Alamii medhettoodeppe doommiide

geemmeedda yewatuwaa oday”

yaageeddawe polettana mala, hewaa I odeedda.

Yesuusi Zaaringgiyaa Leemisuwaa Bilethaa Odeedda

36Hewaappe guyyiyan, Yesuusi asaa aggiide, soy geleedda; A kaalliyaawanttu aakko biide, “Goshshan de7iyaa zaaringgiyaa leemisuwaa bilethaa nuussi oda” yaageeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index