Search form

Maatoossa 21:32

32Ayissi gooppe, Xammaqiyaa Yohaannisi xillotethaa ogiyaa tamaarissiidde, hinttekko yiina, I giyaawaa ammanibeykkita. Shin qaraxaa akkiyawanttunne woshummiyaawanttu I giyaawaa ammaneeddino; hinttenttu haray atto hewaa be7iidikka, hinttenttu nagaraappe simmiide, I giyiyawaa ammanibeykkita” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index