Search form

Maatoossa 22:31-32

31-32Shin hayqqeeddawanttu dendduwaabaa gidooppe, Xoossay, ‘Taani Abraahaame Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yayiqooba Xoossaa’ yaagiide hinttew odeeddawaa ubbakka nabbabibeykkitee? Xoossay paxa de7iyaawanttu Xoossaa gidiyaawaappe attin, hayqqeeddawanttu Xoossaa gidenna” yaageedda.

33Daro asay hewaa sisiide, A timirttiyaan maalaletteeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index