Search form

Maatoossa 22:41-42

Kiristtoosabaa Oochcheedda Ooshaa

(Mar 12:35-37; Luq 20:41-44)

41-42Parisaawatuu ittisaa shiiqeeddasaan Yesuusi unttuntta, “Kiristtoosabaa waagiide qoppiitee? I O na7ee?” yaagiide oochcheedda.

Unttunttu, “Kiristtoosi Daawita na7aa” yaageeddino.

43Yesuusi unttuntta, “Yaatina, Daawite barena Geeshsha Ayyaanay haasayissina Kiristtoosa waagiide, ‘Godaa’ giide xeesii?

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index