Search form

Maatoossa 23:13

Higgiyaa Tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu Boretteeddino

(Mar 12:40; Luq 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, asaw saluwaa kawutethaa hinttenttu gorddiya diraw, hinttenttoo aayyero; ayaw gooppe, hinttenttu huuphewunne gelikkita; qassi gelanaw koyyiyaawanttakka gelissikkita.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index