Search form

Maatoossa 23:37

Yeerusalaamessi Odetteedda Mino Oduwaa

(Luq 13:34-35)

37“Yeerusalaame katamaa asaw, Yeerusalaame katamaa asaw, nabatuwaa hinttenttu wodhiita; Xoossay hinttenttukko kiitteeddawanttakka shuchchan caddiita; kuttatta bare maratuwaa bare qefiyan haphphiyaawaadan, taani hinttenttu asaa ittisaa shiishshanaw aappu kaalla koyyaaddita! Shin taana diggeeddita.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index