Search form

Maatoossa 26:47

Yesuusi Bare Morkketuwan Oyqetteedda

(Mar 14:43-50; Luq 22:47-53; Yoh 18:3-12)

47Yesuusi hewaa biro haasayishshin, tammanne laa77u A kaalliyaawanttuppe ittuu, Yihuday, gakki wodhdheedda; qassi qeesatuwaa kaappatuunne gadiyaa cimatuu kiittina, mashshaanne xam77aa oyqqeedda cora asay aananna ittippe yeedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index