Search form

Maatoossa 4:6

6“Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe, ane duge kundda. Ayissi gooppe, Xoossaa maxaafaan,

‘Xoossay bare kiitanchchatuwaa

new azazanawaa’

qassi ‘Unttunttu ne gedi shuchchaan dhubettenna mala,

barenttu kushiyan neena denthanawantta’

yaagetti xaafetteedda” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index