Search form

Maatoossa 8:28

Yesuusi Iita Ayyanay Oyqqeedda Laa77u Asatuwaa Patheedda

(Mar 5:1-20; Luq 8:26-39)

28Yesuusi Galiilaa abbaappe hefinthan de7iyaa Gerggesenoona geetettiyaa gadiyaa pinneedda; iita ayyaanatuu oyqqeedda laa77u asatuu he gadiyaan de7iyaawanttu duufuwaappe kesiide, aananna gaketteeddino. Unttunttu daro iita gidiyaa diraw, ooninne he ogiyaanna aadhdhanaw danddayibeenna.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index