Search form

Roome 1:7

7Xoossay siiqiyaawanttoonne geeshshabaa oothanaw xeeseedda Roome gadiyan de7iyaa ubbatoo Xoossaa nu Aawuwaappenne Godaa Yesuusi Kiristtoosappe aadho keekatethaynne sarotethay hinttenttoo gido.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index