Search form

Roome 12:1

Xoossaw Oothanaadan Nuuni Waaniide De7anaw Bessii?

1Simmi taanaadan ammaniyaawanttoo, hintte hintte oonatethaa Xoossaa nashechchiyaa de7onne geeshsha yarshshuwaa udiide, Xoossaw shiishshanaadan, taani hinttentta Xoossaa maarotethaan woossay; Xoossaw hintte goyinnanaw bessiyaa tumu ogii hewaa.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index