Search form

Roome 12:2

2Xoossay hintte qofaa ubbanna dummayiide, hinttentta laammoppe attin, ha alamiyaa asaa malatoppite. He wode hintte, Xoossaa shenii, lo77obay, A nashechchiyaabaynne qassi polo gideeddabay ayentto eranita.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index